Muzičke radionice u predškolskim ustanovama 11 April Novi Beograd

Od septembra meseca 2019.godine, naš program rane muzičke stimulacije i edukacije, sprovodi se u državnim predškolskim ustanovama na Novom Beogradu. Prvobitno, program je podržan i odobren od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda 2019. godine. U tom periodu, naš stručni tim sproveo je jedinstven plan i program muzičke edukacije, kroz koji je prošlo preko dve hiljade dece u različitim uzrasnim grupama. Kruna ove saradnje predstavljao je završni koncert predškolskih grupa, koji se održao na Velikoj sceni Kolarčeve zadužbine u decembru 2019. godine.
Nakon toga, nastavili smo uspešnu saradnju sa upravom, rukovodiocima i vaspitačima iz PU 11 April Novi Beograd i u toku 2020. godine, realizovali program sa mlađim i srednjim vrtićkim grupama.

Od oktobra meseca, 2020.godine, naš program je odobren od strane saveta roditelja, stručnog tima, pedagoga i psihologa ustanove, te je svrstan u specijalizovane programe za decu srednjih, starijih i predškolskih grupa.

Kako izgledaju naše radionice u vrtićima?

Muzički pedagog dolazi u vrtić i obrađuje nastavne aktivnosti prilagođene svakoj grupi dece. Radionice u vrtićima traju po 30 minuta, održavaju se dva puta nedeljno sa svakom uzrasnom grupom. Radi kvalitetnije nastave i produktivnijeg časa, naši pedagozi ne spajaju različite grupe, već rade sa svakom grupom posebno.

Sadržaj časa čine – obrada pesme, obrada muzičko didaktičke igre, sušanje izabranog dela iz bogatog opusa klasične muzike, sviranje na Orfovom instrumentarijumu, muzičko opismenjavanje i muzički bonton.

Projekti odnosno neke od tema koje obrađujemo׃

Muzičko putovanje sa Čarobnom frulom, gde učimo pesme, igre i kulturu raznih naroda,

Životnjsko carstvo – obraada pesama I igara u vezi sa životinjama

Godišnja doba – pesme i igre o kiši, suncu, snegu, zimi, letu. Slušanje dela iz Vivaldijevog ciklusa Godišnja doba.

Zanimanja – jedna od interesantnijh tema gde deca uče o mnogim zanimanjima i o kojima pevaju pesme, na primer o pekaru, matematičaru, doktoru itd.. Kroz to, učimo i najpoznatije ličnosti iz oblasti nauke, umetnosti, istorije.

Kako prijaviti dete u Vašem vrtiću?

Prijave deteta na radionicu vrše se kod vaspitača, gde se nalazi spisak dece za pohađanje muzičke radionice. Časovi se održavaju određenim danima, dok je raspored napisan na prijavnom formularu za Čarobnu frulu, koji stoji ispred vrata svake sobe.

Video

Slike