Koncert mladih pijanista i polaznika škole klavira, 12.06.2018. Zadužbina Ilije M. Kolarca


JAK_7571.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7567.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7556.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7529.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7504.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7499.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7492.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7476.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7464.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7457.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7440.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_7401.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
Emilija1.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
Emilija.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
Andrea.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista

Koncert mladih pijanista i polaznika škole klavira, 28.12.2017. Zadužbina Ilije M. Kolarca


Koncert 25.12.2017

JAK_8076.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8428.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8156.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8360.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8230.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8270.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8406.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8446.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8185.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8420.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8322.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8390.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8297.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8430.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8100.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8266.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8210.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8416.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8245.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8281.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8209.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8080.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8258.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8167.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8146.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8200.JPG | Škola klavira - Čarobna frula

1.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
2.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
3.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
4.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
5.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
6.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
7.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
8.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
9.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
10.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
11.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
12.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
13.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
14.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
15.jpg | Škola klavira - Čarobna frula