Lat

Часови Београд


Распоред групне наставе на Коларцу за школску 2018/2019 годину

Викенд музичке радионице


Први пробни час је бесплатан!

Индивидуални часови (клавира, виолине, гитаре и других инструмената) организују се у договору са професором интрумента, по потреби и жељи детета.

Индивидуална настава се може похађати већ од 3-4 године, у зависности од детета.

Креативно осмишљен индивидуални час подразумева свирање и учење нотног система кроз музичку игру.

Музика као апстрактна, "неопипљива" уметност сама по себи, тражи потпору у сликама и визуелизацији. Сходно томе, додир са инструментом, читање и писање-цртање нотног система, детету ће бити представљено кроз дидактичке игре, бојење нота, асоцијације и разне друге методичке вежбе.