Термини часова

Распоред часова за школску 2020/2021.

ПРОГРАМ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

Радионице за бебе и децу од 1 до 3 године, похађају се једном недељно у трајању од сат времена׃

♪ Средом од 16ч , Задужбина Илије М. Коларца
♪ Уторком од 17ч , ДКЦ Мајдан, Сењак
♪ Суботом од 10ч и од 11:15ч, Задужбина Илије М. Коларца
♪ Суботом од 10:30ч ДКЦ Мајдан, Сењак

Радионице за децу од 3 до 5 година похађају се два пута недељно у трајању од 45 минута׃

♪ Среда 17:30ч и субота од 12:30ч Задужбина Илије М. Коларца
♪ Среда 17:30ч и субота 11:45ч ДКЦ Мајдан, Сењак

Радионице за децу од 5 до 8 година похађају се два пута недељно у трајању од 45 минута ׃

♪ Среда 18:30ч и субота 13:30ч, Задужбина Илије М. Коларца
♪ Среда 18:30ч и субота 12:45ч ДКЦ Мајдан, Сењак

ШКОЛА КЛАВИРА

♪ Уторак – петак од 16ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Уторак – петак од 17ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Уторак – петак од 18ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Среда 17ч и субота 10ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Понедељак – четвртак од 18ч, ДКЦ Мајдан, Сењак
* Индивидуални часови клавира могу се похађати суботом и недељом

ШКОЛА УДАРАЛЈКИ

♪ Понедељак 19ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Среда 19ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Субота 13ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Субота 10:30ч ДКЦ Мајдан, Сењак

ШКОЛА ФЛАУТЕ ПО СУЗУКИ МЕТОДИ

♪ Среда 18ч, Задужбина Илије М.Коларца
♪ Четвртак 18ч, ДКЦ Мајдан, Сењак

ШКОЛА ГИТАРЕ

♪ Четвртак од 18х, Коларац

* Напомена
Могуће је организовати термине и викендом, у договору са родитељима, било да је у питању групна или индивидуална настава.

УПИС ЈЕ У ТОКУ, ДОБРОДОШЛИ!