Škola klavira


Škola klavira namenjena je deci uzrasta od 5 do 8 godina. Nastava se pohađa u grupi, dva puta nedeljno ponedeljkom i četvrtkom od 19 do 19:45h.

Plan i program naše škole klavira prevashodno je baziran na učenju sviranja kroz igru. Naime, kroz razne vidove interesantnih zadataka, kao i posebnom pristupu u radu sa najmlađima, deca će se upoznati instrumentom, naučiti tehniku sviranja, notni sistem, muzičke izraze, dinamiku, artikulaciju.

Naša Vizija:

Škola klavira | 1.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 2.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 3.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 4.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 5.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 6.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 7.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 8.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 9.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 10.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 11.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 12.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 13.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 14.jpg Čarobna frula
Škola klavira | 15.jpg Čarobna frula