Škola klavira

Škola klavira je namenjena deci uzrasta od 5 do 14 godina.

♫ Plan i program naše škole klavira prevashodno je baziran na učenju sviranja kroz igru. Naime, kroz razne vidove inetersantnih zadataka, kao i pristupu prilagođenom najmlađima, deca će se upoznati sa instrumentom, naučiti tehniku sviranja, notni sistem, kao i muzičke izraze.

♫ Može se pohađati grupna ili individualna nastava

Naša vizija:

♫ Svako dete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom

♫ Sviranje ne treba da bude moranje

♫ Sviranje nije teško i zahtevno, već uživanje

♫ Prilikom sviranja koriste se leva i desna hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod deteta

♫ Prilikom sviranja dete razmišlja unapred, i time razvija prostornu inteligencijju, koja je jako važna za postizanje uspeha.

Prijavite se na probni čas