Škola klavira


Škola klavira namenjena je deci uzrasta od 5 do 8 godina. Nastava se pohađa dva puta nedeljno po 45 min

Plan i program naše škole klavira prevashodno je baziran na učenju sviranja kroz igru. Naime, kroz razne vidove interesantnih zadataka, kao i posebnom pristupu u radu sa najmlađima, deca će se upoznati instrumentom, naučiti tehniku sviranja, notni sistem, muzičke izraze, dinamiku, artikulaciju.

Naša Vizija:


Koncert 25.12.2017

JAK_8076.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8428.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8156.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8360.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8230.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8270.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8406.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8446.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8185.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8420.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8322.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8390.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8297.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8430.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8100.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8266.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8210.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8416.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8245.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8281.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8209.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8080.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8258.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8167.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8146.JPG | Škola klavira - Čarobna frula
JAK_8200.JPG | Škola klavira - Čarobna frula

1.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
2.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
3.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
4.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
5.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
6.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
7.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
8.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
9.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
10.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
11.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
12.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
13.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
14.jpg | Škola klavira - Čarobna frula
15.jpg | Škola klavira - Čarobna frula