Škola klavira za decu od 5 do 10 godina


Škola klavira namenjena je deci uzrasta od 5 do 8 godina. Nastava se pohađa dva puta nedeljno po 45 min

Plan i program naše škole klavira prevashodno je baziran na učenju sviranja kroz igru. Naime, kroz razne vidove interesantnih zadataka, kao i posebnom pristupu u radu sa najmlađima, deca će se upoznati instrumentom, naučiti tehniku sviranja, notni sistem, muzičke izraze, dinamiku, artikulaciju.

Naša Vizija: