Škola klavira za decu od 5 do 14 godina

Škola klavira namenjena je deci uzrasta od 5 do 14 godina. Nastava se pohađa dva puta nedeljno po 45 min

Plan i program naše škole klavira prevashodno je baziran na učenju sviranja kroz igru. Naime, kroz razne vidove interesantnih zadataka, kao i posebnom pristupu u radu sa najmlađima, deca će se upoznati instrumentom, naučiti tehniku sviranja, notni sistem, muzičke izraze, dinamiku, artikulaciju.

Naša Vizija:

♪♫ Svako dete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom, a pre svega klavirom
♪♫ Sviranje ne treba da bude moranje
♪♫ Sviranje nije teško i zahtevno
♪♫ Sviranje i vežbanje ne treba da bude dosadno
♪♫ Prilikom sviranja klavira koristi se i desna i leva hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod deteta
♪♫ Prilikom svirаnjа dete rаzmišljа unаpred i time rаzvijа prostornu inteligenciju kojа je jаko vаžnа zа postizаnje uspehа. Jedni od nаjznаčаjnijih ljudi nа svetu u oblаsti nаuke i umetnosti – Teslа, Leonаrdo Dа Vinči, imаli su nаjbolju prostornu inteligenciju.

Prijavi se na probni čas OVDE!