Школа удараљки за децу од 5 до 14 година

♪ Намењена је узрасту деце од 5 до 15 година

♪ Похађа се једном недељно у трајању од 1ч

♪ У групи је од седморо до десеторо деце

♪ Од инструмената у раду са децом користи се кахон, тарабука, даире, ђембе

♪ Курс садржи учење основних ритмова и развијање ритмичких способности детета

♪ Постављање и вежбање технике свирања на удараљкама, кроз интерактиван однос са професором

Школа удараљки води проф. Никола Величковић - његову биографију можете погледати овде.