Школа удараљки

Школа удараљки је намењена деци од 5 до 14 година

♪ План и програм је осмишљен тако да на часосима, заједно са професором, деца овладавају различитим ритмовима, од једноставнијих ка компликованијим.

Кроз заједничко и самостално свирање деца развијају слух, ритам, координацију покрета, али и тимски дух и самопоуздање

♪ Може се похађати групна или индивидуална настава

Наша визија:

♪ Свако дете треба у раном и предшколском узрасту да дође у контакт са неким инструментом

♪ Свирање не треба да буде морање

♪ Свирање није тешко и захтевно, већ уживање

♪ Приликом свирања користи се лева и десна хемисфера мозга, што додатно подстиче развој интелигенције код детета

♪ Приликом свирања дете размишља унапред, и тиме развија просторну интелигенцијју, која је јако важна за постизање успеха.

Пријавите се на пробни час