“Музика има моћ да обликује карактер”
Аристотел

Зашто баш музика?

♫ Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♫ Музика и покрет су веома важни, јер се мозак развија уз покрет

♫ 30% мозга чине асоцијативне регије у којима се налази интелигенција, која се најбоље развија уз музику

♫ Од 52 регије мозга, скоро 10 се активира када слушамо музику или свирамо неки инструмент

♫ Између 13 – 15 % синапси у мозгу, развија се преко рада прстију

Програми

Гостовања