Школа виолине

Школа виолине је намењена деци од 6 до 14 година

Часови виолине су конципирани тако да постепено уведу дете у технику свирања. Кроз занимљиве вежбице и песмице, које су прилагођена, дете кроз и на забаван начин учи како се правилно држи виолин, како се држи гудало, које су жице на инструмент, као и технику свирања

♪ Може се похађати групна или индивидуална настава

Наша визија:

♪ Свако дете треба у раном и предшколском узрасту да дође у контакт са неким инструментом

♪ Свирање не треба да буде морање

♪ Свирање није тешко и захтевно, већ уживање

♪ Приликом свирања користи се лева и десна хемисфера мозга, што додатно подстиче развој интелигенције код детета

♪ Приликом свирања дете размишља унапред, и тиме развија просторну интелигенцијју, која је јако важна за постизање успеха.

♪ Концертне активности које доприносе јачању самопоуздања код деце

Пријавите се на пробни час