Музичке радионице у предшколским установама 11 Април Нови Београд

Од септембра месеца 2019.године, наш програм ране музичке стимулације и едукације, спроводи се у државним предшколским установама на Новом Београду. Првобитно, програм је подржан и одобрен од стране Секретаријата за културу града Београда 2019. године. У том периоду, наш стручни тим спровео је јединствен план и програм музичке едукације, кроз који је прошло преко две хиљаде деце у различитим узрасним групама. Круна ове сарадње представљао је завршни концерт предшколских група, који се одржао на Великој сцени Коларчеве задужбине у децембру 2019. године.
Након тога, наставили смо успешну сарадњу са управом, руководиоцима и васпитачима из ПУ 11 Април Нови Београд и у току 2020. године, реализовали програм са млађим и средњим вртићким групама.

Од октобра месеца, 2020.године, наш програм је одобрен од стране савета родитеља, стручног тима, педагога и психолога установе, те је сврстан у специјализоване програме за децу средњих, старијих и предшколских група.

Како изгледају наше радионице у вртићима?

Музички педагог долази у вртић и обрађује наставне активности прилагођене свакој групи деце. Радионице у вртићима трају по 30 минута, одржавају се два пута недељно са сваком узрасном групом. Ради квалитетније наставе и продуктивнијег часа, наши педагози не спајају различите групе, већ раде са сваком групом посебно.

Садржај часа чине – обрада песме, обрада музичко дидактичке игре, сушање изабраног дела из богатог опуса класичне музике, свирање на Орфовом инструментаријуму, музичко описмењавање и музички бонтон.

Пројекти односно неке од тема које обрађујемо׃

Музичко путовање са Чаробном фрулом, где учимо песме, игре и културу разних народа,

Животњско царство – обраада песама И игара у вези са животињама

Годишња доба – песме и игре о киши, сунцу, снегу, зими, лету. Слушање дела из Вивалдијевог циклуса Годишња доба.

Занимања – једна од интересантнијх тема где деца уче о многим занимањима и о којима певају песме, на пример о пекару, математичару, доктору итд.. Кроз то, учимо и најпознатије личности из области науке, уметности, историје.

Како пријавити дете у Вашем вртићу?

Пријаве детета на радионицу врше се код васпитача, где се налази списак деце за похађање музичке радионице. Часови се одржавају одређеним данима, док је распоред написан на пријавном формулару за Чаробну фрулу, који стоји испред врата сваке собе.

Видео

Слике