Школа флауте

Мисија школе за блок флауту јесте развој музикалности и приближавање света музике деци узраста од 5 до 14 година кроз иновативне, интерактивне и стимулативне садржаје и методе рада. Визија се огледа у развоју интересовања деце за бављење музиком, јачање колективног духа и тимског рада, а нарочито индивидуалних музичких, спацијалних и кинетичких способности, важних за развој деце.

Настава се похађа једном недељно у трајању од сат времена.

Главни део наставе подразумева свирање блок флауте према Сузуки методи, коју је за флауту адаптирао Тошио Такахаши. Основни циљ ове методе јесте свирање по слуху као и постизање квалитетног тона и изражајног музицирања. Деца не морају да знају да читају и пишу ноте да би свирали.

Најпре се учи индивидуално, а потом се уводи и групно музицирање. Док се на индивидуалној настави ради на техникама савладавања одређеног музичког материјала и технике свирања, кроз спој слушања музике, рада на часу и вежбања уз повремену контролу родитеља, на групној настави се заједнички, са свом децом, ревидира оно што је научено на индивидуалним часовима, деца имају прилику да чују оно што је виши ниво од оног који су достигли, слушајући старије ученике, добија се сигурно окружење за јавно извођење и вреднује се рад социјалних вештина и међусобна мотивација.

Настава обухвата и:

♪ Примену интерактивних музичких игара, кроз које би се вежбало опажање звука и музике;
♪ Вежбе за дијафрагму: када се савладају основе дисања и пласирања ваздуха, са децом вежбати развој дијафрагме вокализацијом одређених слогова (та, ти, ту...), равномерно издржаних на једном тону, у трајању од најпре четири, потом осам секунди и тако даље;
♪ Савладавање тонализације; инструкција коју добија ученик, док учи нови музички комад, како би му се помогло да добије квалитетан тон и постигне смислен музички израз. Ученик мора да се тренира у смеру развијања слуха и препознавања квалитетног тона. Потом, мора да научи како да репродукује квалитетан тон и смислен музички израз; рад на визуализацији музичких параметара, зарад њиховог лакшег усвајања;
♪ Синтезу наведених елемената кроз учење и свирање песама прилагођених узрасту деце;
♪ Концертне активности.

Школу флауте води проф. Миња Марчетић