Школа флауте

Школа флауте је намењена деци узраста од 5 до 14 година

Мисија школе флауте јесте развој музикалности и приближавања света музике деци кроз интерактивне, иновативне и стимулативне садржаје методе рада.

♪ Може се похађати групна или индивидуална настава

Наша визија:

♪ Свако дете треба у раном и предшколском узрасту да дође у контакт са неким инструментом

♪ Свирање не треба да буде морање

♪ Свирање није тешко и захтевно, већ уживање

♪ Приликом свирања користи се лева и десна хемисфера мозга, што додатно подстиче развој интелигенције код детета

♪ Приликом свирања дете размишља унапред, и тиме развија просторну интелигенцијју, која је јако важна за постизање успеха.

Пријавите се на пробни час