Lat

Школа флауте

Мисија школе за блок флауту јесте развој музикалности и приближавање света музике деци узраста од 5 до 10 година кроз иновативне, интерактивне и стимулативне садржаје и методе рада. Визија се огледа у развоју интересовања деце за бављење музиком, јачање колективног духа и тимског рада, а нарочито индивидуалних музичких, спацијалних и кинетичких способности, важних за развој деце.

Настава се похађа једном недељно у трајању од сат времена.

Главни део наставе подразумева свирање блок флауте према Сузуки методи, коју је за флауту адаптирао Тошио Такахаши. Основни циљ ове методе јесте свирање по слуху као и постизање квалитетног тона и изражајног музицирања. Деца не морају да знају да читају и пишу ноте да би свирали.

Најпре се учи индивидуално, а потом се уводи и групно музицирање. Док се на индивидуалној настави ради на техникама савладавања одређеног музичког материјала и технике свирања, кроз спој слушања музике, рада на часу и вежбања уз повремену контролу родитеља, на групној настави се заједнички, са свом децом, ревидира оно што је научено на индивидуалним часовима, деца имају прилику да чују оно што је виши ниво од оног који су достигли, слушајући старије ученике, добија се сигурно окружење за јавно извођење и вреднује се рад социјалних вештина и међусобна мотивација.

Настава обухвата и:

Школу флауте води проф. Миња Марчетић

Миња Марчетић

Škola Flaute.jpg | ?> Школа флауте Београд
Časovi Flaute.jpg | ?> Школа флауте Београд
Časovi Flaute za decu.jpg | ?> Школа флауте Београд
Sviranje flaute.jpg | ?> Школа флауте Београд
Sviranje Flaute.jpg | ?> Школа флауте Београд
Instrument Flauta.jpg | ?> Школа флауте Београд
Flauta Beograd.jpg | ?> Школа флауте Београд