О програму

Зашто је наш програм другачијих од осталих?

♪ Тренутно у предшколским установама и нижим музичким школама актуелни програми нису прилагођени детету као развојни стимуланс, нити садрже планове за децу најмлађег узраста, управо када је тај стимуланс најпотребнији. Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♪ Радионица је намењена деци узраста од 1 до 8 године. Oсмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора, који су се детаљно бавили методиком наставе музичке културе у раду са најмлађима.

Области и методологије којима се бавимо

♪ Увод у свирање кроз Орфову методологију. Орфовим методом, дете се будило у свету у којем је музички речник био уткан у покрет, говор, риму и инструментално и вокално извођење. Данас, преко три хиљаде школа у САД користи Орфову школску радионицу у својим основним програмима. Управо, захваљујући Орфовом инструментаријуму, у нашој радионици деца ће имати прилику да овладавају свирањем на истом. Орфов инструментаријум чине разне врсте удараљки – триангл, звончићи, кастањете, дрвени добош, металофон, звечке.

♪ Делакроз и еуритмија – слушање музике, развој ритма и одговор телом

♪ Свирање сопственим телом - Body percussion

♪ Тапшалице – развој ритма и моторике уз песму и покрет

♪ Увод у слушање музике - вођено слушање музике прилагођено узрасту (кратке дечије песме и композиције или одломци у првокласним извођењима – Чајковски валцер цвећа, Бумбаров лет, Избор из Карневала животиња, Пећа и Вук, Годишња доба, Шеста симфонија Бетовена, Радецки марш – Штраус, Моцарт концерт за клавир и оркестар број 21)

♪ Учење музичких инструмената из симофнијског оркестра – једном месечно обрађује се одређен инструмент и тада на час долази професор тог инструмента, свира и показује деци технику добијања тона, изглед инструмента и уопштено представља деци како се тај инструмент прави

♪ Увод у певање - Учење дечијих и народних песмица (мелодија малог обима) у фнукцији интерпретације.

♪ У психо-физичком развоју деце музика има непроцењив значај. Наиме, научници су открили да су структуре које чине музику идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина као и на целокупни нервни систем. Едукација у раном и предшколском узрасту детета, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку активност и игру. Бројна истраживања потврдила су да музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја тј целовиту личност детета.

Акценат је на класичној музици која није много заступљена у медијима, и деца немају прилику да је често слушају, самим тим и развију осећај за ту врсту музике. На нашим радионицама, поред песмица које ми компонујемо, волимо да пуштамо нумере у извођењу Драгана Лаковића, Бранка коцкице, али и нумере из класичне музике. Она није много заступљена у медијима, и деца немају прилику да је често слушају, самим тим и развију осећај за ту врсту музике. Једна од важних методичких ствари на часовима, јесте управо и та, вођено слушање музике, управо класичне. Кроз различите музичке жанрвое, оепре, балете, опере бајке, концерте, симфоније, деца ће имати прилику да обогате слушни репертоар, уврсте покрет уз музику, препознају разлику између валцера и марша.

Зашто баш музика?

♫ Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♫ Музика и покрет су веома важни, јер се мозак развија уз покрет

♫ 30% мозга чине асоцијативне регије у којима се налази интелигенција, која се најбоље развија уз музику

♫ Од 52 регије мозга, скоро 10 се активира када слушамо музику или свирамо неки инструмент

♫ Између 13 – 15 % синапси у мозгу, развија се преко рада прстију

Циљеви

♫ Развијање вештине комуникације кроз музику и у музици

♫ Подстицање развоја апстрактног мишљења

♫ Јачање интегратвних процеса у личности (психичких и физичких)

♫ Подстицање процеса социјализације

♫ Неговање говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно прецизном певању

♫ Развијање музичког памћења

♫ Равијање слуха

♫ Развијање ритма

♫ Развијање моторике