Музичка радионица за децу од 3 до 8 година

Музичка радионица за децу узраста од 3 до 8 година, обухвата општу музичку едукацију.

То се односи на׃

♫ Увод у певање и самим тиме развијање слуха;
♫ Свирање и развијање ритма. Од инструмената на нашим часовима користимо׃ звечке, даире, кастањете, добош, звончиће, триангл, бонгосе, тарабуку, укулеле;
♫ Музичко – дидактичке игре, кроз које код деце подстичемо развој моторике;
Учење о музичким појомовима и музичким изразима;
Слушање музике, претежно класичне, прилагођене узрасту;

♫ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку активност и игру. Бројна истраживања потврдила су да, музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја тј целовиту личност детета.

♫ У психо-физичком развоју деце музика има непроцењив значај. Научници су открили да су структуре које чине музику идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина као и на целокупни нервни систем. Едукација у раном и предшколском узрасту детета, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

Музичку радионицу Чаробна фрула, може да похађа свако дете, слухиста или не слухиста, јер се слух може развити правилним радом. Стога је наш план и програм другачији од осталих, јер у музичким школама није прилагођен детету као развојни стимуланс, нити садржи програме за децу најмлађег узраста управо када је тај стимуланс најпотребнији.

♫ Са музиком, у нашој радионици деца ће савладавати и говорну артикулацију, кроз разне врсте бројалица, разбрајалица и пословица. Оне служе, не да би их деца учила напамет, већ да би слушала мелодичност и ритам говора, као и склоп речи који су њима блиски.

♫ Предвиђено је да деца код куће слушају избор музичке литературе предвиђен за обраду на следећем часу.

♫ На крају школске године и за Новогодишње празнике, организују се концерти на којима ђаци наступају и показују своје музичко умеће као и савладаност програма. Самим наступом пред публиком, деца се ослобађају и стичу самопоуздање, те је важност концерата самим тим већа.

Радионица се похађа два пута недељно у трајању од 45 минута.