Музичка радионица за децу од 3 до 8 година

♫ Музичка радионица за децу узраста од 3 до 8 година, обухвата општу музичку едукацију.

То се односи на׃

♫ Увод у певање и самим тиме развијање слуха;
♫ Свирање и развијање ритма. Од инструмената на нашим часовима користимо׃ звечке, даире, кастањете, добош, звончиће, триангл, бонгосе, тарабуку, укулеле;
♫ Музичко – дидактичке игре, кроз које код деце подстичемо развој моторике;
♫ Учење о музичким појомовима и музичким изразима;
♫ Слушање музике, претежно класичне, прилагођене узрасту;

♫ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку активност и игру. Бројна истраживања потврдила су да, музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја тј целовиту личност детета.

♫ У психо-физичком развоју деце музика има непроцењив значај. Научници су открили да су структуре које чине музику идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина као и на целокупни нервни систем. Едукација у раном и предшколском узрасту детета, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫ Музичку радионицу Чаробна фрула, може да похађа свако дете, слухиста или не слухиста, јер се слух може развити правилним радом. Стога је наш план и програм другачији од осталих, јер у музичким школама није прилагођен детету као развојни стимуланс, нити садржи програме за децу најмлађег узраста управо када је тај стимуланс најпотребнији.

♫ Са музиком, у нашој радионици деца ће савладавати и говорну артикулацију, кроз разне врсте бројалица, разбрајалица и пословица. Оне служе, не да би их деца учила напамет, већ да би слушала мелодичност и ритам говора, као и склоп речи који су њима блиски.

♫ Предвиђено је да деца код куће слушају избор музичке литературе предвиђен за обраду на следећем часу.

♫ На крају школске године и за Новогодишње празнике, организују се концерти на којима ђаци наступају и показују своје музичко умеће као и савладаност програма. Самим наступом пред публиком, деца се ослобађају и стичу самопоуздање, те је важност концерата самим тим већа.

♫ Радионица се похађа два пута недељно у трајању од 45 минута.

Пријави се на пробни час ОВДЕ!