Музичке радионице за децу од 3 до 7 година

♫ Радионица за децу од 3 до 7 осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора.

♫ Едукација у предшколском узрасту показала се као вема важна за даљи развој деце. Радом кроз музику, подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫ У предшколском узрасту веома је важно да дете укључи музику у свакодневне активности и игру.

♫ Увод у певање кроз песмице које су прилагођене узрасту и којима се развија слух, глас и говор.

♫ Увод у покрет кроз музичко-дидактичке игре у којима деца уче о ритму, променама брзине и покретима у складу са тим.

♫ Увод у вођено слушање музике – један део часа, посвећен је активном слушању музике, претежно класичне, развијајући на тај начин опажања и осећај за ту врсту музике. Слушањем музике развија се чак 10 од 52 регије мозга.

♫ Учење о инструментима који чине симофонијски оркестар.

♫ Укључивањем у групу, постичемо код деце процес социјализације од најранијег узраста

♫ Гостујући професори који представљају инструменте и свирају деци. То је прилика када деца могу да чују и виде различите инструменте и на тај начин обогате своје знање.

Термин радионица:

Радиница за узраст од 3 до 5 година - Коларчева задужбина, сала Милан Грол - уторак 17.45-18.45ч

Радионица за узраст од 5 до 7 година - Коларчева задужбина, сала Милан Грол - уторак 18.45-19.45ч

Пријавите се на пробни час