Lat

Школа клавира за децу од 5 до 10 година


Школа клавира намењена је деци узраста од 5 до 8 година. Настава се похађа два пута недељно по 45 мин.

План и програм наше школе клавира превасходно је базиран на учењу свирања кроз игру. Наиме, кроз разне видове интересантних задатака, као и посебном приступу у раду са најмлађима, деца ће се упознати са инструментом, научити технику свирања, нотни систем, музичке изразе, динамику, артикулацију.

Наша Визија: