Школа клавира за децу од 5 до 14 година

Школа клавира намењена је деци узраста од 5 до 14 година. Настава се похађа два пута недељно по 45 мин.

План и програм наше школе клавира превасходно је базиран на учењу свирања кроз игру. Наиме, кроз разне видове интересантних задатака, као и посебном приступу у раду са најмлађима, деца ће се упознати са инструментом, научити технику свирања, нотни систем, музичке изразе, динамику, артикулацију.

Наша Визија:

♪♫ Свако дете треба у раном и предшколском узрасту да дође у контакт са неким инструментом, а пре свега клавиром
♪♫ Свирање не треба да буде морање
♪♫ Свирање није тешко и захтевно
♪♫ Свирање и вежбање не треба да буде досадно
♪♫ Приликом свирања клавира користи се и десна и лева хемисфера мозга, што додатно подстиче развој интелигенције код детета
♪♫ Приликом свирања дете размишља унапред и тиме развија просторну интелигенцију која је јако важна за постизање успеха. Једни од најзначајнијих људи на свету у области науке и уметности – Тесла, Леонардо Да Винчи, имали су најбољу просторну интелигенцију.

Пријави се на пробни час ОВДЕ!