Школа клавира

Школа клавира је намењена деци узраста од 5 до 14 година.

♫ План и програм наше школе клавира превасходно је базиран на учењу свирања кроз игру. Наиме, кроз разне видове инетерсантних задатака, као и приступу прилагођеном најмлађима, деца ће се упознати са инструментом, научити технику свирања, нотни систем, као и музичке изразе.

♫ Може се похађати групна или индивидуална настава

Наша визија:

♫ Свако дете треба у раном и предшколском узрасту да дође у контакт са неким инструментом

♫ Свирање не треба да буде морање

♫ Свирање није тешко и захтевно, већ уживање

♫ Приликом свирања користе се лева и десна хемисфера мозга, што додатно подстиче развој интелигенције код детета

♫ Приликом свирања дете размишља унапред, и тиме развија просторну интелигенцијју, која је јако важна за постизање успеха.

Пријавите се на пробни час