Радионице у вртићима

Музичке радионице у вртићима осмишљене су са циљем развоја музичких способности и говора од прве го седме године.

Зашто је наш програм другачијих од осталих?

♪ Тренутно у предшколским установама и нижим музичким школама актуелни програми нису прилагођени детету као развојни стимуланс, нити садрже планове за децу најмлађег узраста, управо када је тај стимуланс најпотребнији. Од свих облика даровитости, музичка даровитост испољава се најраније – око 3 године и зато је њен стимуланс управо у том периоду веома важан.

♪ Радионица је намењена деци узраста од 1 до 8 године. Осмишљена је по јединственом плану и програму музичких педагога и композитора, који су се детаљно бавили методиком наставе музичке културе у раду са најмлађима.

Области и методологије којима се бавимо

♪ Увод у свирање кроз Орфову методологију. Орфовим методом, дете се будило у свету у којем је музички речник био уткан у покрет, говор, риму и инструментално и вокално извођење. Данас, преко три хиљаде школа у САД користи Орфову школску радионицу у својим основним програмима. Управо, захваљујући Орфовом инструментаријуму, у нашој радионици деца ће имати прилику да овладавају свирањем на истом. Орфов инструментаријум чине разне врсте удараљки – триангл, звончићи, кастањете, дрвени добош, металофон, звечке.

♪ Свирање сопственим телом - Body percussion

♪ Тапшалице – развој ритма и моторике уз песму и покрет

♪ Увод у слушање музике - вођено слушање музике прилагођено узрасту

♪ Учење музичких инструмената из симофнијског оркестра – једном месечно обрађује се одређен инструмент и тада на час долази професор тог инструмента, свира и показује деци технику добијања тона, изглед инструмента и уопштено представља деци како се тај инструмент прави

♪ Увод у певање - Учење дечијих и народних песмица (мелодија малог обима) у фнукцији интерпретације.

♪ У психо-физичком развоју деце музика има непроцењив значај. Наиме, научници су открили да су структуре које чине музику идентичне онима на основу којих функционише људски мозак. Највећу моћ музика показује у свом утицају на процес учења, развој мозга и организационих особина као и на целокупни нервни систем. Едукација у раном и предшколском узрасту детета, сматра се најважнијом у развоју детета. Музика се показала као савршено средство у стимулативном и едукативном смислу. Радом кроз музику подстиче се равномеран развој леве и десне хемисфере мозга, где долази до бољег развоја синапси.

♫ У предшколском узрасту, веома је важно да дете слуша музику и да је укључује у сваку активност и игру. Бројна истраживања потврдила су да музичке активности (слушање, певање, свирање, стваралачко музичко изражавање и доживљавање) посредно и значајно утичу на све аспекте развоја тј целовиту личност детета.


Циљеви


♫ Развијање вештине комуникације кроз музику и у музици

♫ Подстицање развоја апстрактног мишљења

♫ Јачање интегратвних процеса у личности (психичких и физичких)

♫ Подстицање процеса социјализације

♫ Неговање говора као основе израза и комуникације и као почетног корака ка природном, правилном и интонативно прецизном певању

♫ Развијање музичког памћења

♫ Развијање слуха

♫ Развијање ритма

♫ Развијање моторике


♪ Музички педагог долази у вртић и ради са сваком старосном групом. Час траје пола сата и одржава се два пута недељно.

♪ Гостујући професори који представљају инструменте и свирају деци. То је прилика када деца могу да чују и виде различите инструменте и на тај начин обогате своје знање.


Контакт:

069/3555996

069/3555995