О нама

Уметничко образовање „Чаробна фрула“ основано је 2016. године, у Коларчевој задужбини, у Београду, са циљем приближавања музике деци и младима кроз игру и савремене методе учења.

Оснивач је Бојана Гавриловић Несторовић, мастер музиколог и културолог.

Наша школа намењена је свима – деци која имају талента, али и оној која таленте у музици не испољавају. Музичка даровитост се најраније испољава од свих даровитости и ако се препозна, свако дете може развити свој таленат.

Пажљиво осмишљен, јединствен план и програм нашег музичког образовања, омогући ће сваком детету да се упозна са музичком уметношћу, кроз игру, без наметања и морања. Кроз подстицање и неговање правилног певања, код сваког детета може се развити слух. Уједно, рад на ритму кроз музичко – дидактичке игре, допринеће развоју моторике. Наш циљ је да свако дете пожели да се бави музиком, било на професионалан, било на аматерски начин."

Области којима се бавимо:

  • Рана музичка едукација деце и развој говора кроз музику

  • Основно музичко образовање

  • Издавачка делатност

  • Интерактивне музичке представе за децу предшколског и школског узраста

  • Акредитовани семинари за стручно усавршавање одраслих

Данас, уметничко образовање “Чаробна фрула” чини стручни тим састављен од музичких педагога, композитора, професора инструмената, диригента и психолога музике.

Мисија и визија

Мисија

  • Музика као средство помоћу којег се дете обликује као личност, стиче самопоуздање И развија социјалну и емотивну интелигенцију.

Визија

  • Музичко образовање најмлађих, прилагођено узрасту и потребама развоја личности.

  • Подизање свести о томе колико је музика важна за целовит развој детета

  • Музички бонтон – учење и слушање музике и упознавање са богатим опусом класичне музике

  • Музичко описмењавање