Мисија и визија

МИСИЈА

♫ Музика као средство помоћу којег се дете обликује као личност, стиче самопоуздање и развија социјалну и емотивну интелигенцију.

ВИЗИЈА

♫ Музичко образовање најмлађих, прилагођено узрасту и потребама развоја личности детета.

♫ Музички бонтон - Учење слушања музике и упознавање са богатим опусом класичне музике
.
♫ Подизање нивоа културне свести од раног детињства

♫ Музичко описмењавање и адекватна припрема за упис у основну музичку школу