O nama

Profesor Bojana Gavrilović
Bojana Gavrilović


Muzičku radionicu Čarobna frula, osnovala je profesor Bojana Gavrilović

.

Rođena u Beogradu 1988. godine, završila je nižu i srednju muzičku školu Dr Vojislav Vučković, odsek klavir. Osnovne i master akademske studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na odseku za Muzikologiju. Paralelno je završila i master akademske studije na Fakultetu političkih nauka, takođe u Beogradu, smer kulturologija. Radila je kao profesor harmonije, etnomuzikologije, klavira, solfeđa i teorije muzike u muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković i kao nastavnik muzičke kulture u osnovnim školama. Pohađala je brojne stručne seminare, od kojih u svojoj radnoj praksi najčešće primenjuje NTC sistem učenja, po metodama dr Ranka Rajovića. Svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa najmlađima stekla je u školi Dr Vojislav Vučković i u edukativnom centru Balcan Culture Heritage, u Beogradu. Otuda njena želja i inspiracija za otvarenjem nove i drugačije muzičko edukativne radionice kod nas.

Pažljivo osmišljen, jedinstven plan i program naše radionice, omogući će svakom detetu da se upozna sa muzičkom umetnošću, kroz igru, bez nametanja i moranja. Cilj je da svako dete poželi da se bavi muzikom, bilo na profesionalan bilo na amaterski način. Sa druge strane, akcenat je na klasičnoj muzici koja nije mnogo zastupljena u medijima, i deca nemaju priliku da je često slušaju samim tim i razviju osećaj za tu vrstu muzike. Na našim časovima, jedna od bitnih metodičkih stvari jeste upravo i ta, vođeno slušanje muzike, upravo klasične. To podrazumeva slušno upoznavanje sa instrumentima u simfonijskom orkestru, njihovo prepoznavanje, ukazivanje na specifičnosti melodije i harmonije. Kroz različite muzičke žanrove-opere, balete, opere bajke, koncerte, simfonije, dečije albume, deca će imati priliku da obogate svoj slušni repertoar, uvrste pokret uz muziku, prepoznaju razliku između valcera i marša.

Mnogi psiholozi i načunici, otrkili su dobrobit slušanja klasične muzike, pogotovo Mocartove. O tome kako muzika utiče na nas i kakve blagodeti ima, svedoči i čitava studija Don Kembela, autora knjige Mocartov efekat. On navodi da muzika može da maskira neprijatne zvuke i osećanja, može da uspori i uravnoteži moždane talase, poboljša pokretljivost tela i koordinaciju, poveća nivoe endorfina, reguliše hormone stresa, promeni naše opašanje prostora, poboljša pamćenje i učenje, poveća produktivnost.

I na posletku,muzika ima moć da oblikuje karakter, jer ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. Zato je rana muzička edukacija od presudnog značaja za razvoj svakog deteta i njegove ličnosti.
Profesor Iva Radulović
Iva Radulović
Obrazovanje

Osnovna škola: „Ćirilo i Metodije“ u Beogradu (školske 1997-2005) nosilac „Vukove diplome“, Niža muzička škola „Josip Slavenski“ u Beogradu (školske 1997-2003)

Četvrti stepen: Srednja muzička škola „Josip Slavenski“ u Beogradu (školske 2003-07. godine) – teoretski odsek

Osnovne studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju - diplomirani teoretičar umetnosti-muzikolog (2011. godine)

Master studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju – diplomirani teretičar umetnosti-master muzikolog (2013. godine)

Nagrade

Stipendija Ministarstva Prosvete Srbije za školsku 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. godine

Radno iskustvo

• Član uredničkog tima zbornika radova studenata muzikologije „Likovi i lica muzike“ (2007-08. godine, izdato 2010. godine),
• Autor individualnih tekstova zbornika radova studenata muzikologije (2007. i 2011. godine)
• Autor nekoliko članaka u domaćim i internacionalnim časopisima vezanih za klasičnu muziku (Muzika klasika – revija klasične muzike, broj 7, 2012; European choral magazine 1/2013, 2/2013)
• Individualni časovi solfeđa i teorije za učenike nižih muzičkih škola.
• Dugogodišnji član i sekretar Akademskog ženskog hora Collegium musicum, sa kojim je organizovala učešće na nizu takmičenja, festivala i koncerata kako u zemlji, tako i u inostranstvu (Bugarska, Španija, Italija, Meksiko, Ekvador, Poljska, Francuska, Sjedinjene američke drže+ave, Kipar, Hrvatska, Austrija...)
• Član Komiteta mladih (Youth committee) Evropske horske organizacije od 2012. do 2015. godine (European choral assotiation – Europa cantat) sa kojim je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih horskih festivala u Evropi (Torino, Italija; Bergen, Norveška; Pečuj, Mađarska...)
• Izvršni direktor Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine Beograda (2014-2015. godine).
• Od 2016. godine kao jedan od predavača radi u muzičkoj radionici Čarobna frula, gde deci uzrasta od 3 do 15 godina predaje različite muzičke predmete.
• 2016. godine bila je član komisije u izboru uličnih svirača u organizciji grada Beograda.
• 2018. godine bila je član žirija takmičenja K-pop (koreanskog popa) u Domu omladine, Beograd, koje je organizovano od strane Korejske ambasade
• Od 2018. godine angažovana je od strane Radio televizje Srbije kao scenarista na emisiji „Srpska muzika kroz vekove“.
• Trenutno zaposlena kao direktor AKUD Univerziteta u Beogradu „Branko Krsmanović“, od 2015. godine i sa sva četiri ansambla organizovala niz projekata u zemlji i inostranstvu (Italija, Kina, Nemačka...; Sedam decenija nadahnuća...)


Profesor Nikola Veličković
Nikola Veličković

Nikola Veličković diplomirani muzički umetnik - perkusionista, 2018.godine diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti na poliinstrumentalnoj katedri.

Angažovan muzičar u orkestrima poput Filharmonije,Simfonijskog orkestra RTS-a, orkestra u Madlenijanumu kao i u Narodnom pozorištu.

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom u muzičkim radionicama i radionicama sa decom sa posebnim potrebama, izdvaja mladog umetnika kao izvrsnog pedagoga.