O nama

Profesor Bojana GavrilovićMuzičku radionicu Čarobna frula, osnovala je muzikolog i kulturolog Bojana Gavrilović.
Rođena u Beogradu 1988. godine, završila je nižu i srednju muzičku školu Dr Vojislav Vučković, odsek klavir. Osnovne i master akademske studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na odseku za Muzikologiju. Paralelno je završila i master akademske studije na Fakultetu političkih nauka, takođe u Beogradu, smer kulturologija.
Radila je kao profesor harmonije, etnomuzikologije, klavira, solfeđa i teorije muzike u muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković i kao nastavnik muzičke kulture u osnovnim školama. Pohađala je brojne stručne seminare, od kojih u svojoj radnoj praksi najčešće primenjuje NTC sistem učenja. Svoje dugogodišnje iskustvo u radu sa najmlađima stekla je u muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković i u edukativnom centru Balcan Culture Heritage, u Beogradu.
Osnivač je izdavačke kuće Čarobna frula, koja se bavi muzičkim izdanjima, edukativnog karaktera, kao i didaktičkih materijala za predškolske ustanove i osnovne muzičke škole.
Autor je radne sveske Mali muzičar za decu predškolskog i školskog uzrasta, koja je odobrena od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Autor je igre muzičke memorije sa nazivima instrumenata na srpskom i engleskom jeziku.
U okviru projekta Muzička edukacija dece, koji je sproveden u periodu od septembra 2019. do marta 2020.godine, u PU 11 April Novi Beograd, bila je direktor i realizator projekta, pod nazivom Muzičko putovanje sa Čarobnom frulom.
,,Trenutno u predškolskim ustanovama i nižim muzičkim školama aktuelni programi nisu prilagođeni detetu kao razvojni stimulans, niti sadrže planove za decu najmlađeg uzrasta, upravo kada je taj stimulans najpotrebniji. Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan. Naša radionica namenjena je svima – deci koja imaju talenta, ali i onoj koja talente u muzici ne ispoljavaju.
Pažljivo osmišljen, jedinstven plan i program radionice, omogući će svakom detetu da se upozna sa muzičkom umetnošću, kroz igru, bez nametanja i moranja. Kroz podsticanje i negovanje pravilnog pevanja, kod svakog deteta može se razviti sluh. Ujedno, rad na ritmu kroz muzičko – didaktičke igre, doprineće razvoju motorike i time pripremiti dete za muzičku školu.Naš cilj je da svako dete poželi da se bavi muzikom, bilo na profesionalan bilo na amaterski način. "
O tome kako muzika utiče na nas i kakve blagodeti ima, svedoči i čitava studija Don Kembela, autora knjige Mocartov efekat. On navodi da muzika možeda maskira neprijatne zvuke i osećanja, može da uspori i uravnoteži moždane talase, poboljša pokretljivost tela i koordinaciju, poveća nivoe endorfina, reguliše hormone stresa, promeni naše opažanje prostora, poboljša pamćenje i učenje, poveća produktivnost.
Muzika ima moć da oblikuje karakter, jer ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. Zato je rana muzička edukacija od presudnog značaja za razvoj svakog deteta i njegove ličnosti.

 

STRUČNI TIM

 

Profesor Iva Radulović Iva Radulović magistar muzičke akademije, diplomirani teoretičar umetnosti


Obrazovanje


Osnovna škola: „Ćirilo i Metodije“ u Beogradu (školske 1997-2005) nosilac „Vukove diplome“, Niža muzička škola „Josip Slavenski“ u Beogradu (školske 1997-2003)

Četvrti stepen: Srednja muzička škola „Josip Slavenski“ u Beogradu (školske 2003-07. godine) – teoretski odsek

Osnovne studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju - diplomirani teoretičar umetnosti-muzikolog (2011. godine)

Master studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzikologiju – diplomirani teretičar umetnosti-master muzikolog (2013. godine)

Nagrade

Stipendija Ministarstva Prosvete Srbije za školsku 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. godine

Radno iskustvo

• Član uredničkog tima zbornika radova studenata muzikologije „Likovi i lica muzike“ (2007-08. godine, izdato 2010. godine),
• Autor individualnih tekstova zbornika radova studenata muzikologije (2007. i 2011. godine)
• Autor nekoliko članaka u domaćim i internacionalnim časopisima vezanih za klasičnu muziku (Muzika klasika – revija klasične muzike, broj 7, 2012; European choral magazine 1/2013, 2/2013)
• Individualni časovi solfeđa i teorije za učenike nižih muzičkih škola.
• Dugogodišnji član i sekretar Akademskog ženskog hora Collegium musicum, sa kojim je organizovala učešće na nizu takmičenja, festivala i koncerata kako u zemlji, tako i u inostranstvu (Bugarska, Španija, Italija, Meksiko, Ekvador, Poljska, Francuska, Sjedinjene američke drže+ave, Kipar, Hrvatska, Austrija...)
• Član Komiteta mladih (Youth committee) Evropske horske organizacije od 2012. do 2015. godine (European choral assotiation – Europa cantat) sa kojim je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih horskih festivala u Evropi (Torino, Italija; Bergen, Norveška; Pečuj, Mađarska...)
• Izvršni direktor Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine Beograda (2014-2015. godine).
• Od 2016. godine kao jedan od predavača radi u muzičkoj radionici Čarobna frula, gde deci uzrasta od 3 do 15 godina predaje različite muzičke predmete.
• 2016. godine bila je član komisije u izboru uličnih svirača u organizciji grada Beograda.
• 2018. godine bila je član žirija takmičenja K-pop (koreanskog popa) u Domu omladine, Beograd, koje je organizovano od strane Korejske ambasade
• Od 2018. godine angažovana je od strane Radio televizje Srbije kao scenarista na emisiji „Srpska muzika kroz vekove“.
• Trenutno zaposlena kao direktor AKUD Univerziteta u Beogradu „Branko Krsmanović“, od 2015. godine i sa sva četiri ansambla organizovala niz projekata u zemlji i inostranstvu (Italija, Kina, Nemačka...; Sedam decenija nadahnuća...)


 

Profesor Nikola Veličković

Nikola Veličković diplomirani muzički umetnik - perkusionista, 2018.godine diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti na poliinstrumentalnoj katedri.

Angažovan muzičar u orkestrima poput Filharmonije,Simfonijskog orkestra RTS-a, orkestra u Madlenijanumu kao i u Narodnom pozorištu.

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom u muzičkim radionicama i radionicama sa decom sa posebnim potrebama, izdvaja mladog umetnika kao izvrsnog pedagoga.

 

Jelena StevanovićJelena Stevanović, muzički pedagog, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Odsek za muzičku pedagogiju

Obrazovanje

Osnovna škola ,,Sveti Sava“ (2003 – 2011) u Beogradu, nosilac Vukove diplome;
Osnovna muzička škola ,,Josif Marinković“, odsek klavir (2005 – 2011);
Treća beogradska gimnazija, prirodno – matematički smer (2011 – 2015);
Srednja muzička škola ,,Josif Marinković“, odsek klavir (2011 – 2015);
Osnovna muzička škola ,,Josif Marinković“, odsek solo pevanje (2013 – 2015);
Osnovne studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Odsek za muzičku pedagogiju, diplomirani teoretičar umetnosti, prosečna ocena 9,82 (2015 – 2019);
Certificate in Advance English (2018) izdata od strane British Council;
Letnja škola u Luvenu (Belgija) na FakultetuLUCA School of Music(2018);
Master studije: Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Odsek za muzičku pedagogiju (2019-).

Nagrade

Vukova diploma (2011)
U osnovnoj muzičkoj školi dobitnik nagrada iz oblasti kamerne muzike i korepeticije.
U srednjoj muzičkoj školi dobitnik nagrada na Republičkom takmičenju (2014) i Međunarodnom takmičenju ,,Davorin Jenko“ (2014) iz oblasti kamerne muzike.
Studentska stipendija Ministarstva prosvete (2016/17).
Stipendija Ministarstva prosvete za izuzetno nadarene studente (2017/18, 2018/19, 2019/20).

Radno iskustvo

Član Akademskog hora Collegium musicum(2015-), sa kojim je učestvovala na brojnim koncertima širom države i van nje, kao i na brojnim projektima, među kojima je i snimanje kompakt diska ,,Tri zvuka Mokranjca“;
Stručna praksa u Školi mjuzikla ,,Eudven“ (2016), način organizacije muzičko-scenskih događaja;
Objavljen rad pod nazivomCommunity(2019) musicu saradnji sa koleginicama sa kojim je učestvovala na Međunarodnom forumu studenata glazbene pedagogije u Puli, kao i na Kreativnoj radionici ,,Podijelimo znanje“ u Sarajevu;

U okviru predmeta Pedagoško-izvođačke funkcije mjuzikla, sa svojim kolegama učestvovala je u mjuziklu ,,Moje pesme, moji snovi“ (2018), koji je premijerno izveden u Omladinskom pozorištu ,,Dadov“, a zatim u Ustanovi kulture ,,Vuk“, kao i na gostovanjima u Zagrebu i Sarajevu;
U okviru predmeta Realizacija mjuzikla u funkciji integrisane nastave, učestvovala je u mjuziklu ,,Mačke“ (2019), koji je premijerno izveden u Kulturnom centru ,,Čukarica“;
Član Kancelarije za mlade GO Vračar (2018 - );
Predavač u Muzičkoj radionici ,,Kućerak mašte“ (2019);
Učestvovala u organizaciji Foruma studenata scenskih umetnosti (2018, 2019, 2020).
Student demonstrator na predmetima Didaktičke muzičke igre za osnovnu školu i Dečiji ansambli (2019-);
Student prodekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (2019/20 - );
Predavač u Umetničkom obrazovanju ,,Čarobna frula“ (2019 - ).
Višegodišnje iskustvo u držanju individualnih časova solfeđa i klavira.


 

Aleksandra VujićAleksandra Vujić, muzički pedagog

Obrazovanje

Osnovna škola : „Andra Savčić“ , muzička škola „Živorad Grbić“ , Valjevo
Četvrti stepen : muzička škola „Živorad Grbić“ – teoretski smer
Osnovne studije : Univerzitet umetnosti u Beogradu , Fakultet muzičke umetnosti, Katedra za muzičku pedagogiju

Radno iskustvo

-2012. godine položila Cambridge English First FCE (First Certificate in English) za samostalnog jezičkog korisnika
-Član akademskog ženskog hora Collegium musicum sa kojim je,pored brojnih nastupa, snimila kompakt disk „Tri zvuka Mokranjca“
-Član hora „Gradski hor Beograd“
-Sa kolegama iz klase u okviru predmeta Pedagoško izvodjačke funkcije mjuzikla učestvovala je u mjuziklu „Moje pesme moji snovi“ premijerno izveden u pozorištu Dadov u junu 2018.godine i na gostovanjima u Sarajevu i Zagrebu. Iste godine učestvovala je u realizaciji predstave „Pogled sa Kalemegdana“ sa kolegama sa katedre u okviru predmeta Improvizacija- glas i klavir . U okviru predmeta Realizacija mjuzikla u funkciji integrisane nastave 2019.godine učestvuje u mjuziklu „Mačke“ koji je premijerno izveden u Kulturnom centru „Čukarica“ .
-Sa koleginicom iz klase Katarinom Gičić napisala je rad „Značaj i uloga mjuzikla za studente muzičke pedagogije : mjuzikl kao praktični solfedjo“ koji je predstavljen na 5. medjunarodnom pedagoškom forumu u Puli i na Internacionalnoj kreativnoj radionici „Podijelimo znanje“ u Sarajevu 2019.godine
- Učestovovala je u organizaciji Medjunarodnog pedagoškog foruma i Foruma studenata scenskih umetnosti 2018.i 2019.godine
- u septembru 2019.godine počinje da radi kao muzički pedagog u muzičkoj radionici „Čarobna frula“ u Dečijem kulturnom centru „Majdan“ i u predškolskim ustanovama PU 11 April Novi Beograd.


 

Sara SavovićSara Savović – student master studija muzičke pedagogije, na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Obrazovanje

Osnovna škola: OŠ ,,Živadin Apostolović“ u Trsteniku, nosilac Vukove diplome; Niža muzička škola ,,Kornelije Stanković“ u Trsteniku.
Četvrti stepen: Srednja muzička škola ,,Stanković“ u Beogradu – klavirski i teoretski odsek.
Osnovne studije: Fakultet muzičke umetnosti, odsek za solfeđo i muzičku pedagogiju – diplomirani teoretičar umetnosti,

Nagrade

Godišnja nagrada najboljem studentu na studijskom programu za muzičku pedagogiju (2019);
Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za školsku 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20.
Stipendija Ministarstva omladine i sporta, za školsku 2014/15, 2018/19, 2019/20.
Stipendija Fonda za mlade talente opštine Trstenik, za školsku 2015/2016, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20.
Nagrade na pijanističkim takmičenjima: Chopin fest (2014), Internacionalno pijanističko takmičenje u Bijeljini (2015), Takmičenje studenata uporednog klavira u Nišu (2017, 2018),
Nagrade na takmičenjima kamerne muzike: Takmičenje kamernih ansambala u Šapcu (2013,2014), Međunarodno takmičenje ,,Lazar Jovanović“ (2013), Međunarodno takmičenje ,,Bruna Špiler“ u Herceg Novom (2014), Republičko takmičenje ,,Petar Konjović“ (2016), Međunarodno takmičenje ,,Lav Mirski“ u Osijeku (2018).
Nagrade na takmičenjima solfeđa i drugih muzičko-teorijskih predmeta: Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije – teorija muzike (2012), solfeđo (2013, 2014), dvoglasno pevanje (2014); Takmičenje ,,Kornelije“ – solfeđo (2014, 2015), dvoglasno pevanje (2015), harmonija (2014, 2015), muzički oblici (2015), komponovanje (2015); Takmičenje mladih solfeđista, Požarevac – solfeđo (2015), dvoglasno pevanje (2015).

Radno iskustvo

- Predavač u muzičkoj radionici ,,Čarobna frula“ (od 2019);
- Član stručnog tima u projektu ,,Muzičke radionice u PU 11. april Novi Beograd“ (2019, 2020)
- Predavač i korepetitor u školi mjuzikla za decu i odrasle ,,Eudven“ (od 2016);
- Predavač u muzičkim centrima ,,Imaginarium“ (2018/19), ,,Kućerak mašte“, vrtićima ,,Švrća“ (2018/19), ,,Pet plus“ (2019/2020);
- Član Akademskog hora ,,Collegium musicum“ (od 2015);
- Član Pevačkog društva ,,Stanković“ (od 2017);
- Korepetitor u ansamblu učenika solo pevanja srednjih muzičkih škola – Operetika (2018);
- Polaznik master-klasova prof. Jokut Mihailović, prof. Sare Marjanović, prof. Natalie Trull;
- Polaznik Letnje škole za muzičke pedagoge u Luvenu (Belgija, 2018);
- Polaznik seminara i radionica u organizaciji Music art project-a (u okviru programa El Sistema saradnja sa Francis Gagliardi i Karolinom Bater);
- Nastavnik dodatne vannastavne muzičke radionice sa decom 5. i 6. razreda OŠ ,,Vladislav Ribnikar“ (2019);
- Koautor rada ,,Community music“, koji je izložen na Međunarodnom forumu studenata glazbene pedagogije u Puli i na Kreativnoj radionici ,,Podijelimo znanje“ u Sarajevu (2019);
- Član organizacionog tima i učesnik Foruma studenata scenskih umetnosti u Beogradu (2018, 2019)
 


Minja Marčetić

Edukacija

Fakultet muzičke umetnosti, Beograd Doktorske akademske studije (2015/2019) Doktor muzičke umetnosti Izabrano područje – modul: Izvođačke umetnosti/flauta Mentor: prof. mr Miomir Simonović Komentor: prof. dr Sonja Marinković
Aristotel Univerzitet, Solun II godina Doktorskih akademskih studija (2016/2017) Odsek: muzikologija, izabrana oblast: muzikoterapija praksa na klinici za decu sa posebnim potrebama „Kdap“ Mentor: prof. dr Dora Psaltopoulou-Kamini

Fakultet muzičke umetnosti, Beograd Master akademske studije (2014/2015) Dipl. muzički umetnik - master, modul flauta - flautista Predmetni profesor: prof. mr Miomir Simonović Nagrada iz fonda „Branislava i Jakov Srejović“ za postignut najviši nivo izvođaštva na diplomskom ispitu na studijskom programu duvačkih instrumenata u akademskoj godini 2014/2015
Fakultet muzičke umetnosti, Beograd Osnovne akademske studije (2010/2014) Dipl. muzički umetnik - flautista Student generacije školske 2013/2014. Predmetni profesor: prof. mr Miomir Simonović
Srednja muzička škola „Josip Slavenski“, Beograd Obrazovni profil: muzički izvođač i muzički saradnik - teoretičar (2006/2010) Predmetni profesor: prof. mr Miomir Simonović
Osnovna muzička škola „Josif Marinković“, Vršac Predmetni profesor: prof. Milica Jević i prof. Tamara Cvejić Đak generacije školske 2005/2006.

Solo nastupi

Resital u galeriji „Willy Buard“, Ženeva, Švajcarska 2019. Resital u crkvi Sv. Martina u okviru festivala „Nei Suoni dei Luoghi”, Italija 2019. Resital u zgradi Konkordije Gradskog muzeja, Vršac, Srbija 2019, 2016. Resital u zavodu za kulturu Vojvodine, Novi Sad, Srbija 2018. Resital u galeriji ’73, Beograd, Srbija 2018. Otvaranje izložbe „Otadžbini s ljubavlju“, Vladičanski dvor, Vršac, Srbija 2018. Resital u Italijanskom kulturnom centru, Beograd, Srbija 2018. Resital u Leskovačokm kulturnom centru, Leskovac, Srbija 2018. Svečani koncert povodom 80 godina postojanja FMU, Kolarac, Beograd, Srbija 2017. Učestvovanje na BEMUS-u, Skupština grada, Beograd, Srbija 2017. Resital u centru za lepe umetnosti Guarnerius, Beograd, Srbija 2017, 2016, 2014. Resital u galeriji SANU, Beograd, Srbija 2016, 2015, 2014. Resital u galeriji Artger, Beograd, Srbija 2015, 2014. Resital u Arheološkom muzeju u okviru festivala „Nei Suoni dei Luoghi”, Italija 2015. Resital u kući Đure Jakšića, Beorad, Srbija 2015. Otvaranje XIX međunarodnog takmičenja „Petar Konjović” u galeriji SANU, Beograd, Srbija, 2014. Resital u Narodnom pozorištu, Vršac, Srbija 2014, 2012. Resital u muzičkoj školi „Josip Slavenski, Beograd, Srbija 2013. Učestvovanje na FESTUMU, Beograd, Srbija 2012.

Takmičenja

Festival ruske muzike „Boljšoj”, Mećavnik, Srbija: Bronzana matrjoška, 2016. Međunarodno takmičenje „Petar Konjović”, Beograd, Srbija: III nagrada i specijalna nagrada za najbolje izvođenje dela P.Konjovića, 2014. Smotra muzičkih talenata Srbije, Sremski Karlovci, Srbija: laureat , 2012. „Ohridski biseri”, Ohid, Makedonija: III nagrada, 2013. i II nagrada, 2009. Susreti flautista „Tahir Kulenović”, Valjevo, Srbija: pet I nagrada, laureat sveukupnog susreta, 2013. i laureat za srednju školu, 2008. Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko”, Beograd, Srbija: I nagrade, 2009, 2008, 2007.
Takmičenja kamernih sastava
Takmičenje drvenih duvača, Požarevac, Srbija: I nagrada i laureat, 2015. Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko”, Beograd, Srbija: dve II nagrade, 2015. Republičko takmičenje kamernih sastava, Beograd, Srbija: I nagrada, 2008. Međunarodno takmičenje kamernih sastava, Pančevo, Srbija: laureat, 2008. Međunarodno takmičenje kamernih sastava, Pančevo, Srbija: laureat, 2006. Susreti flautista „Tahir Kulenović”, Valjevo, Srbija: laureat, 2006.

Stipendije

Višestruko je nagrađivana različitim stipendijama i priznanjima: Stipendija Ministarstva prosvete, stipendija Fondacije Hemofarm, stipendija fonda za mlade talente „Dositej Obradović”, stipendija međunarodne letnje akademije „isa” Univerziteta za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, stipendija Erasmus+ internacionalnog programa Evropske Unije, stipendija od strane „Jeunesses Musicales International“.

Usavršavanja

Ana Bogdanović Radić (Srbija), Marina Nenadović (Srbija), Dejan Gavrić (Nemačka), Karolina Bäter (Nemačka), Gergely Ittzés (Mađarska), Eugenia Moliner (Katalonija), Elizabet Koch (Australija), Nils Thilo Krämer (Austrija), Peter-Lukas Graf (Švajcarska), Sharon Bezaly von Bahr (Švajcarska), Vicens Prats (Francuska).
Radno iskustvo
Nastavnik flaute u muzičkoj radionici „Čarobna frula“ od 2019. godine. Nastavnik flaute u OMŠ „Nevena Popović“ od 2017. godine.
Ivona Igrutinović, diplomirani muzički umetnik - pijanista

Obrazovanje

Master studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, odsek za klavir (2019-)
Osnovne studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, odsek za klavir, diplomirani muzički umetnik (2015-2019)
Srednja muzička škola „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu, odsek za klavir (2011-2015)
Osnovna muzička škola „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu, odsek za klavir (2004-20011)

Nagrade

Tokom osnovnog muzičkog obrazovanja, dobitnik nagrada na pijanističkom takmičenju „Mali virtuoz“ (2005/06, 2006/07); dobitnik nagrada iz oblasti kamerne muzike.
Studentska stipendija Ministarstva prosvete

Radno iskustvo

Član Akademskog hora Collegium musicum (2015-)
Nastavnik uporednog klavira u OMŠ „Nevena Popović“ od 2019. godine
 


Petar Ćirić

Rodjen u Beogradu 24.01.1995. godine. Osnovno obrazovanje započinje u Beogradu gde pokazuje interes za gitaru, pa 2004. godine upisuje MŠ “Josip Slavenski” gde završava osnovnu i srednju muzičku školu u klasi profesora Darka Karajića i Dejana Brkića. Za vreme školovanja učestvuje na brojnim domaćim i internacionalnim takmičenjima gde ostvaruje značajne rezultate. Na republičkom takmičenju 2006, 2008. i 2014. godine osvaja prve nagrade kao solista, a 2010. i 2012. godine prvu nagradu za kombinovani duo “Unico” sa kolegom Pavlom Filipovicem, i drugu nagradu kao solista. Na Guitar Art festivalu osvaja treću nagradu 2008. godine, finalista je 2013. godine i dobitnik prve nagrade 2014. godine kao duo “Unico”. Dobitnik je zlatnog priznanja na Split Guitar festivalu 2008. i 2009. godine. Na Vojvodjanskom festivalu gitare 2012. godine osvaja prvu nagradu, a sledeće godine na istom festivalu osvaja drugu nagradu.Učesnik je na otvorenim pozivnim takmičenjima MŠ “Vatroslav Lisinski” 2008. godine gde osvaja prvu nagradu. Na memorijalnom takmičenju u Beogradu pod nazivom “Dušan Protić” osvaja dve prve nagrade 2009. i 2011. godine. Sledeće 2012. godine dobija nagradu “Dositeja” fonda za mlade talente Republike Srbije. Na VII. internacionalnom takmičenju u Leskovcu osvaja prvu nagradu, i drugu nagradu na “Sarajevo international” takmičenju 2012. godine. Najzapaženije rezultate ostvaruje na 52. festivalu muzičkih i baletskih škola predstavljajući MŠ “Josip Slavenski” gde osvaja prvu nagradu predstavljajući klasu klasične gitare, kao i četvrto mesto na internacionalnom evropskom takmičenju “Ana Amalia” 2011. godine za mlade evropske gitariste. Pohadjao je brojne master klasove kod svetski priznatih profesora i izvodjača kao što su Marcin Dylla, Paolo Pegoraro, Oscar Ghiglia, Goran Krivokapić, Aniello Desiderio, Edin Karamazov, Rafael Andujar, Roberto Fabri, Zoran Dukić, Denis Azabagić, Marco Feri, Arturo Tallini i mnogi drugi. Muzičku akademiju u Beogradu upisuje 2014. godine u klasi profesora Darka Karajića, a dve godine kasnije prelazi kod profesora Aleksandra Hadži-Djordjevića. Paralelno pored gitare svira i baroknu lautu, koju pohadja kod profesora Darka Karajića. Kao lautista osvaja Master sertifikat u Temišvaru kod profesora Thorn-Harald Johnsena i Thomas Boysen. Dobitnik je i prve nagrade sa kvartetom “Anonimus 4” u disciplini kamerne muzike za ranu muziku i barok.