Muzičke radionice za decu od 3 do 7 godina

♫ Radionica za decu od 3 do 7 osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i kompozitora.

♫ Edukacija u predškolskom uzrastu pokazala se kao vema važna za dalji razvoj dece. Radom kroz muziku, podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫ U predškolskom uzrastu veoma je važno da dete uključi muziku u svakodnevne aktivnosti i igru.

♫ Uvod u pevanje kroz pesmice koje su prilagođene uzrastu i kojima se razvija sluh, glas i govor.

♫ Uvod u pokret kroz muzičko-didaktičke igre u kojima deca uče o ritmu, promenama brzine i pokretima u skladu sa tim.

♫ Uvod u vođeno slušanje muzike – jedan deo časa, posvećen je aktivnom slušanju muzike, pretežno klasične, razvijajući na taj način opažanja i osećaj za tu vrstu muzike. Slušanjem muzike razvija se čak 10 od 52 regije mozga.

♫ Učenje o instrumentima koji čine simofonijski orkestar.

♫ Uključivanjem u grupu, postičemo kod dece proces socijalizacije od najranijeg uzrasta

♫ Gostujući profesori koji predstavljaju instrumente i sviraju deci. To je prilika kada deca mogu da čuju i vide različite instrumente i na taj način obogate svoje znanje.

Termin radionica:

Radinica za uzrast od 3 do 5 godina - Kolarčeva zadužbina, sala Milan Grol - utorak 17.45-18.45č

Radionica za uzrast od 5 do 7 godina - Kolarčeva zadužbina, sala Milan Grol - utorak 18.45-19.45č

Prijavite se na probni čas