Muzička radionica za decu od 3 do 8 godina

♫ Muzička radionica za decu uzrasta od 3 do 8 godina, obuhvata opštu muzičku edukaciju.

To se odnosi na׃

♫ Uvod u pevanje i samim time razvijanje sluha;
♫ Sviranje i razvijanje ritma. Od instrumenata na našim časovima koristimo׃ zvečke, daire, kastanjete, doboš, zvončiće, triangl, bongose, tarabuku, ukulele;
♫ Muzičko – didaktičke igre, kroz koje kod dece podstičemo razvoj motorike;
♫ Učenje o muzičkim pojomovima i muzičkim izrazima;
♫ Slušanje muzike, pretežno klasične, prilagođene uzrastu;

♫ U predškolskom uzrastu, veoma je važno da dete sluša muziku i da je uključuje u svaku aktivnost i igru. Brojna istraživanja potvrdila su da, muzičke aktivnosti (slušanje, pevanje, sviranje, stvaralačko muzičko izražavanje i doživljavanje) posredno i značajno utiču na sve aspekte razvoja tj celovitu ličnost deteta.

♫ U psiho-fizičkom razvoju dece muzika ima neprocenjiv značaj. Naučnici su otkrili da su strukture koje čine muziku identične onima na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina kao i na celokupni nervni sistem. Edukacija u ranom i predškolskom uzrastu deteta, smatra se najvažnijom u razvoju deteta. Muzika se pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Radom kroz muziku podstiče se ravnomeran razvoj leve i desne hemisfere mozga, gde dolazi do boljeg razvoja sinapsi.

♫ Muzičku radionicu Čarobna frula, može da pohađa svako dete, sluhista ili ne sluhista, jer se sluh može razviti pravilnim radom. Stoga je naš plan i program drugačiji od ostalih, jer u muzičkim školama nije prilagođen detetu kao razvojni stimulans, niti sadrži programe za decu najmlađeg uzrasta upravo kada je taj stimulans najpotrebniji.

♫ Sa muzikom, u našoj radionici deca će savladavati i govornu artikulaciju, kroz razne vrste brojalica, razbrajalica i poslovica. One služe, ne da bi ih deca učila napamet, već da bi slušala melodičnost i ritam govora, kao i sklop reči koji su njima bliski.

♫ Predviđeno je da deca kod kuće slušaju izbor muzičke literature predviđen za obradu na sledećem času.

♫ Na kraju školske godine i za Novogodišnje praznike, organizuju se koncerti na kojima đaci nastupaju i pokazuju svoje muzičko umeće kao i savladanost programa. Samim nastupom pred publikom, deca se oslobađaju i stiču samopouzdanje, te je važnost koncerata samim tim veća.

♫ Radionica se pohađa dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Prijavi se na probni čas OVDE!