Позивамо вас на водневни семинар у оквиру наше радионице, добродошли!Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета (кат.бр. 957, 2 дана, 16 бодова, К1 П1)

Оспособљавање наставника за примену нових метода учења музике и учења уз музику, што доводи до унапређивања наставног процеса и постизања бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању. 

Упознавање наставника са различитим методама и техникама учења музике у циљу развоја музичких способности код деце; Прихватање и примена метода које обезбеђују спонтан развој музичких способности кроз игру и неформално учење од јасленог
узраста до тинејџерских година; Разумевање принципа учења музике по којима функционишу развијене педагогије: Орф, Сузуки, Јамаха, Валдорф, Ел Система, Далкроз; Овладавање техникама произвођења музике телом, попут тапшалица и Бодy перцуссион-а; Усаглашавање досадашњих искустава наставника са новим облицима рада; Подстицање наставника за коришћење музике у циљу убрзаног учења и креирање позитивне атмосфере на часу; Јачање компетенција полазника за унапређивање интелектуалних способности деце уз помоћ музике.

Аутори: Маријана Милошевић Симић, др Силвана Грујић