Рана музичка стимулација

logo1.jpg logo2.jpg

Организује семинар: НТЦ и рана музичка стимулација

Београд, 4. и 5. март 2017.

Сала Милан Грол, Музичка радионица Чаробна Фрула, Задужбина Илије Коларца, Београд, Студентски Трг број 5

Каталошки број 289, 16 сати, К2 П1

Aутори и реализатори: 

Ранко Рајовић лекар, сарадник УНИЦЕФ-а за образовање; 
Маријана Милошевић Симић, дипл. музички педагог

Општи циљеви: 

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање значаја ране музичке стимулације и подстицања музичког развоја деце; Оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења у музичкој настави.

Специфични циљеви:

Упознавање васпитача и наставника са истраживањима о вези значаја ране музичке стимулације деце и развоја интелигенције; Значај развоја фине и крупне моторике кроз игру, покрет и плес; Повезивање НТЦ система учења са неформалним учењем кроз музичке игре; Савладавање специфичних начина музичког описмењавања кроз НТЦ систем; Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из света музике; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву деци различитих узраста и способности; Брзо и трајно усвајање апстрактних појмова користећи музику као алат; Коришћење асоцијативног учења и развој функционалног мишљења уз помоћ музике.

Теме програма:

Рана музичка стимулација; Развој фине моторике уз музику – од пинцетног хватања до графомоторике; Развој крупне моторике уз развој ритма; Активно слушање химни и песама народа света; Музичко описмењавање кроз НТЦ систем учења; Музичке игре у функицији учења; Покрет, плес, фолклор; Рана стимулација и њен значај за правилан развој детета; Неурофизиологија учења

Цена по учеснику износи 4.500,00 РСД

Контакт и пријаве:

Маријана Милошевић Симић, marijana.milosevic.simic@gmail.com,
063 7775875, 011 2883639