Škola flaute

Misija škole za blok flautu jeste razvoj muzikalnosti i približavanje sveta muzike deci uzrasta od 5 do 10 godina kroz inovativne, interaktivne i stimulativne sadržaje i metode rada. Vizija se ogleda u razvoju interesovanja dece za bavljenje muzikom, jačanje kolektivnog duha i timskog rada, a naročito individualnih muzičkih, spacijalnih i kinetičkih sposobnosti, važnih za razvoj dece.

Nastava se pohađa jednom nedeljno u trajanju od sat vremena.

Glavni deo nastave podrazumeva sviranje blok flaute prema Suzuki metodi, koju je za flautu adaptirao Tošio Takahaši. Osnovni cilj ove metode jeste sviranje po sluhu kao i postizanje kvalitetnog tona i izražajnog muziciranja. Deca ne moraju da znaju da čitaju i pišu note da bi svirali.

Najpre se uči individualno, a potom se uvodi i grupno muziciranje. Dok se na individualnoj nastavi radi na tehnikama savladavanja određenog muzičkog materijala i tehnike sviranja, kroz spoj slušanja muzike, rada na času i vežbanja uz povremenu kontrolu roditelja, na grupnoj nastavi se zajednički, sa svom decom, revidira ono što je naučeno na individualnim časovima, deca imaju priliku da čuju ono što je viši nivo od onog koji su dostigli, slušajući starije učenike, dobija se sigurno okruženje za javno izvođenje i vrednuje se rad socijalnih veština i međusobna motivacija.

Nastava obuhvata i:

Školu flaute vodi prof. Minja Marčetić

Minja Marčetić

Škola Flaute.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Časovi Flaute.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Časovi Flaute za decu.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Sviranje flaute.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Sviranje Flaute.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Instrument Flauta.jpg | ?> Škola flaute Beograd
Flauta Beograd.jpg | ?> Škola flaute Beograd