Škola flaute

Misija škole za blok flautu jeste razvoj muzikalnosti i približavanje sveta muzike deci uzrasta od 5 do 14 godina kroz inovativne, interaktivne i stimulativne sadržaje i metode rada. Vizija se ogleda u razvoju interesovanja dece za bavljenje muzikom, jačanje kolektivnog duha i timskog rada, a naročito individualnih muzičkih, spacijalnih i kinetičkih sposobnosti, važnih za razvoj dece.

Nastava se pohađa jednom nedeljno u trajanju od sat vremena.

Glavni deo nastave podrazumeva sviranje blok flaute prema Suzuki metodi, koju je za flautu adaptirao Tošio Takahaši. Osnovni cilj ove metode jeste sviranje po sluhu kao i postizanje kvalitetnog tona i izražajnog muziciranja. Deca ne moraju da znaju da čitaju i pišu note da bi svirali.

Najpre se uči individualno, a potom se uvodi i grupno muziciranje. Dok se na individualnoj nastavi radi na tehnikama savladavanja određenog muzičkog materijala i tehnike sviranja, kroz spoj slušanja muzike, rada na času i vežbanja uz povremenu kontrolu roditelja, na grupnoj nastavi se zajednički, sa svom decom, revidira ono što je naučeno na individualnim časovima, deca imaju priliku da čuju ono što je viši nivo od onog koji su dostigli, slušajući starije učenike, dobija se sigurno okruženje za javno izvođenje i vrednuje se rad socijalnih veština i međusobna motivacija.

Nastava obuhvata i:

♪ Primenu interaktivnih muzičkih igara, kroz koje bi se vežbalo opažanje zvuka i muzike;
♪ Vežbe za dijafragmu: kada se savladaju osnove disanja i plasiranja vazduha, sa decom vežbati razvoj dijafragme vokalizacijom određenih slogova (ta, ti, tu...), ravnomerno izdržanih na jednom tonu, u trajanju od najpre četiri, potom osam sekundi i tako dalje;
♪ Savladavanje tonalizacije; instrukcija koju dobija učenik, dok uči novi muzički komad, kako bi mu se pomoglo da dobije kvalitetan ton i postigne smislen muzički izraz. Učenik mora da se trenira u smeru razvijanja sluha i prepoznavanja kvalitetnog tona. Potom, mora da nauči kako da reprodukuje kvalitetan ton i smislen muzički izraz; rad na vizualizaciji muzičkih parametara, zarad njihovog lakšeg usvajanja;
♪ Sintezu navedenih elemenata kroz učenje i sviranje pesama prilagođenih uzrastu dece;
♪ Koncertne aktivnosti.

Prijavi se na probni čas OVDE!

Školu flaute vodi prof. Minja Marčetić