Škola udaraljki

Škola udaraljki je namenjena deci od 5 do 14 godina

♪ Plan i program je osmišljen tako da na časosima, zajedno sa profesorom, deca ovladavaju različitim ritmovima, od jednostavnijih ka komplikovanijim.

Kroz zajedničko i samostalno sviranje deca razvijaju sluh, ritam, koordinaciju pokreta, ali i timski duh i samopouzdanje

♪ Može se pohađati grupna ili individualna nastava

Naša vizija:

♪ Svako dete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom

♪ Sviranje ne treba da bude moranje

♪ Sviranje nije teško i zahtevno, već uživanje

♪ Prilikom sviranja koristi se leva i desna hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod deteta

♪ Prilikom sviranja dete razmišlja unapred, i time razvija prostornu inteligencijju, koja je jako važna za postizanje uspeha.

Prijavite se na probni čas