Škola violine

Škola violine je namenjena deci od 6 do 14 godina

Časovi violine su koncipirani tako da postepeno uvedu dete u tehniku sviranja. Kroz zanimljive vežbice i pesmice, koje su prilagođena, dete kroz i na zabavan način uči kako se pravilno drži violin, kako se drži gudalo, koje su žice na instrument, kao i tehniku sviranja

♪ Može se pohađati grupna ili individualna nastava

Naša vizija:

♪ Svako dete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom

♪ Sviranje ne treba da bude moranje

♪ Sviranje nije teško i zahtevno, već uživanje

♪ Prilikom sviranja koristi se leva i desna hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod deteta

♪ Prilikom sviranja dete razmišlja unapred, i time razvija prostornu inteligencijju, koja je jako važna za postizanje uspeha.

♪ Koncertne aktivnosti koje doprinose jačanju samopouzdanja kod dece

Prijavite se na probni čas