Škola gitare

Škola gitare je namenjena deci od 6 do 14 godina

Kroz kreativne časove i radionice učimo note i upoznajemo se sa svim gitarističkim tehnikama kroz školu za gitaru Jovana Jovičića, u kojoj pored klasičnih gitrističkih dela učimo o istoriji gitare i njenim modernism mogućnostima sviranja danas. Vremenom prelazimo na niz korisnih vežbi i lakih kompozicija, do zahtevnih dela.

♪ Može se pohađati grupna ili individualna nastava

Naša vizija:

♪ Svako dete treba u ranom i predškolskom uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom

♪ Sviranje ne treba da bude moranje

♪ Sviranje nije teško i zahtevno, već uživanje

♪ Prilikom sviranja koristi se leva i desna hemisfera mozga, što dodatno podstiče razvoj inteligencije kod deteta

♪ Prilikom sviranja dete razmišlja unapred, i time razvija prostornu inteligencijju, koja je jako važna za postizanje uspeha.

♪ Koncertne aktivnosti koje doprinose jačanju samopouzdanja kod dece

Prijavite se na probni čas