Muzičke radionice za decu od 1 do 3 godine

Rana muzička stimulacija je od presudnog značaja za pravilan razvoj beba i dece. Brojna istraživanja su pokazala da muzika ima umirujuće dejstvo na bebe, još od prenatalnog perioda i kasnije kroz rast i razvoj.

♫ Naše muzičke radionice su interaktivne – muzički pedagog peva i svira na klaviru, dok roditelji i deca zajedno sa njim učestvuju u grupnom muziciranju

♫ Uvod u pevanje podrazumeva pažljivo odabrane pesmice, koje uz pokret bebe i deca mogu da ponavljaju. Pesmama podstičemo razvoj sluha i govora a pokretom razvoj motorike.

♫ Uvod u pokret kroz muzičko-didaktičke igre u kojima deca uče o ritmu, promenama brzine i pokretima u skladu sa tim.

♫ Uvod u vođeno slušanje muzike – jedan deo časa, posvećen je aktivnom slušanju muzike, pretežno klasične, razvijajući na taj način opažanja i osećaj za tu vrstu muzike. Slušanjem muzike razvija se čak 10 od 52 regije mozga.

♫ Vežbe za razvoj fine motorike.

♫ Uključivanjem u grupu, postičemo kod dece proces socijalizacije od najranijeg uzrasta

Termini radionica:

Kolarčeva zadužbina, sala Milan Grol – utorak 16.30-17.30č

DKC Majdan – subota 10.30-11.30č

Prijavite se na čas