“Muzika ima moć da oblikuje karakter”
Aristotel

Zašto baš muzika?


♫ Od svih oblika darovitosti, muzička darovitost ispoljava se najranije – oko 3 godine i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan.

♫ Muzika i pokret su veoma važni, jer se mozak razvija uz pokret

♫ 30% mozga čine asocijativne regije u kojima se nalazi inteligencija, koja se najbolje razvija uz muziku

♫ Od 52 regije mozga, skoro 10 se aktivira kada slušamo muziku ili sviramo neki instrument

♫ Između 13 – 15 % sinapsi u mozgu, razvija se preko rada prstiju

Programi

Gostovanja