Galerija slika

Novogodišnji koncert polaznika škole klavira i mladih pijanista 22.12.2018. sala Muzička galerija u Kolarčevoj Zadužbini

JAK_8271.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8257.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8241.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8239.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8237.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8228.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8224.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8198.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8189.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8185.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8170.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8166.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8160.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8149.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8138.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8109.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8094.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8081.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8079.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8067.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8056.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8047.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8040.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8034.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8032.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8030.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8021.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8014.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_8004.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7900.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7823.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7817.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7793.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7722.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7714.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki

Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki

JAK_7733.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7719.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7711.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7685.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7650.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7644.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7643.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7639.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7608.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7589.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7565.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7542.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7517.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7510.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7509.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7497.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7478.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7475.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7458.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7452.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7435.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7431.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7420.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7411.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7407.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7389.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7387.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki
JAK_7384.JPG | Na maloj školi bontona-kako se sluša koncert, u velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine 24.11.2018.nastupili su naši najmlađi polaznici muzičke radionice, škole klavira i škole udaraljki

Koncert polaznika muzičke radionice i mladih pijanista 28.12.2017.u Kolarčevoj Zadužbini

JAK_9695.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9688.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9681.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9666.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9658.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9637.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9632.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9589.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9588.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9586.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9562.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9547.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9543.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9541.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9530.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9526.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9479.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9472.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9468.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9464.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9453.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9447.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9391.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9388.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9385.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9377.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9367.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9332.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9329.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
JAK_9310.JPG | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista

Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista

JAK_8285.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8281.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8280.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8276.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8273.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8265.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8263.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8258.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8253.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8252.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8237.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8230.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8185.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8178.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8175.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8174.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8170.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8167.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8147.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8141.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8138.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8128.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8117.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8116.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8110.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8104.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8103.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8094.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8091.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8085.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8083.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8078.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8075.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8073.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8070.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8069.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8067.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8066.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8063.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8060.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8055.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8051.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8049.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8034.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8025.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_8023.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_7999.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista
JAK_7993.jpg | Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista

Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista

17629908_686602448188604_8369679570295062662_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17626673_686602544855261_7379002861434351135_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17626277_686602628188586_7161463740204534093_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17554134_686608531521329_7167032280767785536_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17553768_686602618188587_6736591695487481831_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17553612_686602438188605_6202977738094229191_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17523275_686602541521928_53759831604536420_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17498667_686608524854663_1541267073499609948_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17498540_686602554855260_5161847450779029955_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17457935_686602428188606_1037907122220853972_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17457822_686602441521938_2729988655208245410_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista
17457569_686602494855266_3475377145712375451_n.jpg | Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista

Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina

slika2.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
slika1.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0541.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0505.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0484.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0462.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0454.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0446.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0432.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0424.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0417.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0411.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0376.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0362.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0361.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0356.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0328.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina
DSC_0303.jpg | Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina

Sala Milan Grol na Kolarcu - gde se odžavaju naše radionice

3.jpg | Sala Milan Grol na Kolarcu - gde se odžavaju naše radionice
2.jpg | Sala Milan Grol na Kolarcu - gde se odžavaju naše radionice
1.jpg | Sala Milan Grol na Kolarcu - gde se odžavaju naše radionice


Muzička radionica Čarobna frula

9.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
8.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
7.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
55.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
54.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
52.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
51.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
50.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
5.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
49.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
48.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
47.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
46.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
45.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
44.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
43.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
42.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
41.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
40.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
4.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
39.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
38.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
37.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
36.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
35.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
34.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
33.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
3.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
29.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
28.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
27.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
25.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
24.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
22.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
21.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
20.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
2.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
19.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
18.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
17.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
15.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
13.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
12.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
11.jpg | Muzička radionica Čarobna frula
10.jpg | Muzička radionica Čarobna frula