Galerija

Letnji završni koncert 15.06.2017. - Nastup polaznika muzičke radionice i mladih pijanista

Čarobna frula | JAK_8252.jpg
Čarobna frula | JAK_8103.jpg
Čarobna frula | JAK_8138.jpg
Čarobna frula | JAK_8265.jpg
Čarobna frula | JAK_8167.jpg
Čarobna frula | JAK_8273.jpg
Čarobna frula | JAK_8253.jpg
Čarobna frula | JAK_8281.jpg
Čarobna frula | JAK_8051.jpg
Čarobna frula | JAK_8128.jpg
Čarobna frula | JAK_8073.jpg
Čarobna frula | JAK_8066.jpg
Čarobna frula | JAK_8170.jpg
Čarobna frula | JAK_8147.jpg
Čarobna frula | JAK_8063.jpg
Čarobna frula | JAK_8083.jpg
Čarobna frula | JAK_8069.jpg
Čarobna frula | JAK_8174.jpg
Čarobna frula | JAK_8067.jpg
Čarobna frula | JAK_8060.jpg
Čarobna frula | JAK_8075.jpg
Čarobna frula | JAK_8034.jpg
Čarobna frula | JAK_8276.jpg
Čarobna frula | JAK_8070.jpg
Čarobna frula | JAK_8178.jpg
Čarobna frula | JAK_8091.jpg
Čarobna frula | JAK_8116.jpg
Čarobna frula | JAK_7999.jpg
Čarobna frula | JAK_8055.jpg
Čarobna frula | JAK_8117.jpg
Čarobna frula | JAK_8237.jpg
Čarobna frula | JAK_8280.jpg
Čarobna frula | JAK_8285.jpg
Čarobna frula | JAK_8049.jpg
Čarobna frula | JAK_8094.jpg
Čarobna frula | JAK_8023.jpg
Čarobna frula | JAK_8141.jpg
Čarobna frula | JAK_7993.jpg
Čarobna frula | JAK_8078.jpg
Čarobna frula | JAK_8175.jpg
Čarobna frula | JAK_8230.jpg
Čarobna frula | JAK_8085.jpg
Čarobna frula | JAK_8258.jpg
Čarobna frula | JAK_8263.jpg
Čarobna frula | JAK_8185.jpg
Čarobna frula | JAK_8110.jpg
Čarobna frula | JAK_8104.jpg
Čarobna frula | JAK_8025.jpg

Javni čas klavira 30.03.2017. Nastup polaznika Škole klavira i mladih pijanista

Čarobna frula | 17457569_686602494855266_3475377145712375451_n.jpg
Čarobna frula | 17457822_686602441521938_2729988655208245410_n.jpg
Čarobna frula | 17457935_686602428188606_1037907122220853972_n.jpg
Čarobna frula | 17498540_686602554855260_5161847450779029955_n.jpg
Čarobna frula | 17498667_686608524854663_1541267073499609948_n.jpg
Čarobna frula | 17523275_686602541521928_53759831604536420_n.jpg
Čarobna frula | 17553612_686602438188605_6202977738094229191_n.jpg
Čarobna frula | 17553768_686602618188587_6736591695487481831_n.jpg
Čarobna frula | 17554134_686608531521329_7167032280767785536_n.jpg
Čarobna frula | 17626277_686602628188586_7161463740204534093_n.jpg
Čarobna frula | 17626673_686602544855261_7379002861434351135_n.jpg
Čarobna frula | 17629908_686602448188604_8369679570295062662_n.jpg

Gostovanje u emisiji KCN Popodne, tema Rana muzička stimulacija


Novogodišnji koncert 06.12.2016. Kolarčeva Zadužbina

Slike

Čarobna frula | DSC_0362.jpg
Čarobna frula | slika1.jpg
Čarobna frula | DSC_0376.jpg
Čarobna frula | DSC_0505.jpg
Čarobna frula | DSC_0462.jpg
Čarobna frula | DSC_0356.jpg
Čarobna frula | DSC_0417.jpg
Čarobna frula | DSC_0446.jpg
Čarobna frula | DSC_0424.jpg
Čarobna frula | slika2.jpg
Čarobna frula | DSC_0454.jpg
Čarobna frula | DSC_0361.jpg
Čarobna frula | DSC_0411.jpg
Čarobna frula | DSC_0303.jpg
Čarobna frula | DSC_0432.jpg
Čarobna frula | DSC_0541.jpg
Čarobna frula | DSC_0328.jpg
Čarobna frula | DSC_0484.jpg

Video

1 - Čarobna frula1 - Čarobna frula
2 - Čarobna frula2 - Čarobna frula
3 - Čarobna frula3 - Čarobna frula
4 - Čarobna frula4 - Čarobna frula
5 - Čarobna frula5 - Čarobna frula
6 - Čarobna frula6 - Čarobna frula
7 - Čarobna frula7 - Čarobna frula
8 - Čarobna frula8 - Čarobna frula
9 - Čarobna frula9 - Čarobna frula
10 - Čarobna frula10 - Čarobna frula
11 - Čarobna frula11 - Čarobna frula

Gostovanje u emisiji Portret plus


Tapšalica 7 - Vežbanje ritma uz muziku i pokret


Sala Milan Grol na Kolarcu - gde se odžavaju naše radionice

Čarobna frula | 1.jpg
Čarobna frula | 2.jpg
Čarobna frula | 3.jpg


Slike

Čarobna frula | 2.jpg
Čarobna frula | 3.jpg
Čarobna frula | 4.jpg
Čarobna frula | 5.jpg
Čarobna frula | 7.jpg
Čarobna frula | 8.jpg
Čarobna frula | 9.jpg
Čarobna frula | 10.jpg
Čarobna frula | 11.jpg
Čarobna frula | 12.jpg
Čarobna frula | 13.jpg
Čarobna frula | 15.jpg
Čarobna frula | 17.jpg
Čarobna frula | 18.jpg
Čarobna frula | 19.jpg
Čarobna frula | 20.jpg
Čarobna frula | 21.jpg
Čarobna frula | 22.jpg
Čarobna frula | 24.jpg
Čarobna frula | 25.jpg
Čarobna frula | 27.jpg
Čarobna frula | 28.jpg
Čarobna frula | 29.jpg
Čarobna frula | 33.jpg
Čarobna frula | 34.jpg
Čarobna frula | 35.jpg
Čarobna frula | 36.jpg
Čarobna frula | 37.jpg
Čarobna frula | 38.jpg
Čarobna frula | 39.jpg
Čarobna frula | 40.jpg
Čarobna frula | 41.jpg
Čarobna frula | 42.jpg
Čarobna frula | 43.jpg
Čarobna frula | 44.jpg
Čarobna frula | 45.jpg
Čarobna frula | 46.jpg
Čarobna frula | 47.jpg
Čarobna frula | 48.jpg
Čarobna frula | 49.jpg
Čarobna frula | 50.jpg
Čarobna frula | 51.jpg
Čarobna frula | 52.jpg
Čarobna frula | 54.jpg
Čarobna frula | 55.jpg


Video

Tapšalica - Čarobna frulaTapšalica - Čarobna frula
Bing Bong - Čarobna frulaBing Bong - Čarobna frula
Čudna prašuma - Čarobna frulaČudna prašuma - Čarobna frula
Slon - Čarobna frulaSlon - Čarobna frula
Ruke - Čarobna frulaRuke - Čarobna frula
Čas flaute - Čarobna frulaČas flaute - Čarobna frula
Čas trube i marširanje uz Verdijev Trijumfalni marš - Čarobna frulaČas trube i marširanje uz Verdijev Trijumfalni marš - Čarobna frula
Muzika uz pokret - Čarobna frulaMuzika uz pokret - Čarobna frula