Termini časova

Raspored časova za školsku 2020/2021.

PROGRAM MUZIČKE RADIONICE

Radionice za bebe i decu od 1 do 3 godine, pohađaju se jednom nedeljno u trajanju od sat vremena׃

♪ Sredom od 16h , Zadužbina Ilije M. Kolarca
♪ Utorkom od 17h , DKC Majdan, Senjak
♪ Subotom od 10h i od 11:15h, Zadužbina Ilije M. Kolarca
♪ Subotom od 10:30h DKC Majdan, Senjak

Radionice za decu od 3 do 5 godina pohađaju se dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta׃

♪ Sreda 17:30h i subota od 12:30h Zadužbina Ilije M. Kolarca
♪ Sreda 17:30h i subota 11:45h DKC Majdan, Senjak

Radionice za decu od 5 do 8 godina pohađaju se dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta ׃

♪ Sreda 18:30h i subota 13:30h, Zadužbina Ilije M. Kolarca
♪ Sreda 18:30h i subota 12:45h DKC Majdan, Senjak

ŠKOLA KLAVIRA

♪ Utorak – petak od 16h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Utorak – petak od 17h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Utorak – petak od 18h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Sreda 17h i subota 10h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Ponedeljak – četvrtak od 18h, DKC Majdan, Senjak
* Individualni časovi klavira mogu se pohađati subotom i nedeljom

ŠKOLA UDARALJKI

♪ Ponedeljak 19h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Sreda 19h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Subota 13h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Subota 10:30h DKC Majdan, Senjak

ŠKOLA FLAUTE PO SUZUKI METODI

♪ Sreda 18h, Zadužbina Ilije M.Kolarca
♪ Četvrtak 18h, DKC Majdan, Senjak

ŠKOLA GITARE
♪ Četvrtak od 18h, Kolarac

* Napomena
Moguće je organizovati termine i vikendom, u dogovoru sa roditeljima, bilo da je u pitanju grupna ili individualna nastava.

UPIS JE U TOKU, DOBRODOŠLI!