Časovi Beograd


Raspored grupne nastave na Kolarcu za školsku 2018/2019 godinu

Vikend muzičke radionice


Prvi probni čas je besplatan!

Individualni časovi (klavira, violine, gitare i drugih instrumenata) organizuju se u dogovoru sa profesorom intrumenta, po potrebi i želji deteta.

Individualna nastava se može pohađati već od 3-4 godine, u zavisnosti od deteta.

Kreativno osmišljen individualni čas podrazumeva sviranje i učenje notnog sistema kroz muzičku igru.

Muzika kao apstraktna, "neopipljiva" umetnost sama po sebi, traži potporu u slikama i vizuelizaciji. Shodno tome, dodir sa instrumentom, čitanje i pisanje-crtanje notnog sistema, detetu će biti predstavljeno kroz didaktičke igre, bojenje nota, asocijacije i razne druge metodičke vežbe.