Časovi Beograd


Grupni časovi u muzičkoj radionici

pohađaju se dva puta nedeljno u sledećim terminima:Ponedeljak – četvrtak :Utoрак:Škola klavira:

Prvi probni čas je besplatan!

Individualni časovi (klavira, violine, gitare i drugih instrumenata) organizuju se u dogovoru sa profesorom intrumenta, po potrebi i želji deteta.

Individualna nastava se može pohađati već od 3-4 godine, u zavisnosti od deteta.

Kreativno osmišljen individualni čas podrazumeva sviranje i učenje notnog sistema kroz muzičku igru.

Muzika kao apstraktna, "neopipljiva" umetnost sama po sebi, traži potporu u slikama i vizuelizaciji. Shodno tome, dodir sa instrumentom, čitanje i pisanje-crtanje notnog sistema, detetu će biti predstavljeno kroz didaktičke igre, bojenje nota, asocijacije i razne druge metodičke vežbe.