Misija i vizija

MISIJA

♫ Muzika kao sredstvo pomoću kojeg se dete oblikuje kao ličnost, stiče samopouzdanje i razvija socijalnu i emotivnu inteligenciju.

VIZIJA

♫ Muzičko obrazovanje najmlađih, prilagođeno uzrastu i potrebama razvoja ličnosti deteta.

♫ Muzički bonton - Učenje slušanja muzike i upoznavanje sa bogatim opusom klasične muzike.

♫ Podizanje nivoa kulturne svesti od ranog detinjstva

♫ Muzičko opismenjavanje i adekvatna priprema za upis u osnovnu muzičku školu