Mlađa grupa sa obručima

Objavljeno: 20.02.2018

Muzika i pokret podstiču kod dece razmišljanje unapred koje je veoma važno za razvoj inteligencije - skok, pljesak, tapšanje i pevanje.