Sarađujemo sa...

 

Ukoliko želite jedinstveni program muzičke edukacije u vašoj predškolskoj ustanovi, edukativnom centru ili igraonici, kontaktirajte nas.

Naši partneri:

♫ DKC MAJDAN
♫ Chartwell vrtić
♫ PU 11 April Novi Beograd
♫ PU Trša
♫ PU Pliša
♫ PU Kutak
♫ PU Gliša